Remote mote

Soms moet je remoten naar een domeincomputer en werken alle visuele tools niet. TeamViewer kan je niet starten, TightVNC reageert niet, RDP staat niet aan, Powershell haat je, het enige dat overblijft is

PsExec \\computernaam cmd


Maar, daarmee heb je vaak niet zoveel controle. Om dan toch RDP aan te zetten, doe je het volgende vanaf de PsExec command prompt:

reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server" /v fDenyTSConnections /t REG_DWORD /d 0 /f


Dit maakt een registersleutel aan die RDP aanzet. Test of je kunt verbinden. Is dit niet het geval:

netsh advfirewall firewall set rule group="remote desktop" new enable=Yes


Dit maakt een firewall regel aan die RDP verkeer doorlaat. Doe je ding. Als je klaar bent, laat je alles weer netjes achter door:

reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server" /v fDenyTSConnections /t REG_DWORD /d 1 /f


Dit zet RDP, via een Register setting in de eerder aangemaakte registersleutel, weer uit. Daarna nog even:

netsh advfirewall firewall set rule group="remote desktop" new enable=No

Dit zet ook de firewall weer dicht.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Breaking: Tailwind Traders acquiers Northwind!

Do it your way

Teletexting and thriving