Posts

Posts uit augustus, 2022 tonen

Remote mote

Afbeelding
Soms moet je remoten naar een domeincomputer en werken alle visuele tools niet. TeamViewer kan je niet starten, TightVNC reageert niet, RDP staat niet aan, Powershell haat je, het enige dat overblijft is PsExec \\computernaam cmd Maar, daarmee heb je vaak niet zoveel controle. Om dan toch RDP aan te zetten, doe je het volgende vanaf de PsExec command prompt: reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server" /v fDenyTSConnections /t REG_DWORD /d 0 /f Dit maakt een registersleutel aan die RDP aanzet. Test of je kunt verbinden. Is dit niet het geval: netsh advfirewall firewall set rule group="remote desktop" new enable=Yes Dit maakt een firewall regel aan die RDP verkeer doorlaat. Doe je ding. Als je klaar bent, laat je alles weer netjes achter door: reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server" /v fDenyTSConnections /t REG_DWORD /d 1 /f Dit zet RDP, via een Register setting