Posts

Posts uit september, 2023 tonen

Pension tension

Afbeelding
“Ik ga eerder stoppen met werken om het nieuwe pensioenstelsel te begrijpen” De nieuwe wet "Toekomst Pensioenen" komt er aan. Wat is de impact hiervan eigenlijk, voor mij als pensioendeelnemer zonder dat ik mij er ooit in verdiept hebt. Een verwarrende reis. Het begin In 1952 legt het kabinet spelregels vast voor pensioenfondsen in de Pensioen- en Spaarfondsenwet. Met die wet in de hand tuigen vakbeweging en werkgevers pensioenregelingen op voor bedrijfstakken. Voor ondernemingen die niet bij zo’n bedrijfstak horen, komen er ondernemingspensioenfondsen. Werkgevers en werknemers betalen ieder pensioenpremie. Dat geldt als uitgesteld loon.  De pensioenen komen boven op het basispensioen van de overheid, de AOW. Die bestaat sinds 1956. In 2006 is de pensioenwet uit 1952 aangescherpt en unaniem aangenomen door de Tweede Kamer en daarna de Eerste Kamer. Een fundamentele aanscherping zit in een detail: de rente. Tot 2006 mocht die zogenoemde rekenrente maximaal 4 procent zijn, sind