Junk rules

Ik had een probleem met een Exchange Online mailbox waarbij elke externe mail naar de 'ongewenste e-mail' folder ging. We hebben een default omgeving, geen bijzondere settings.

Ik ben alles nagegaan, kon niets vinden. Boven de berichten stond ook steevast "Dit bericht is geïdentificeerd als ongewenste e-mail. Het bericht is geen spam". Een check op de messageheader liet geen spamscore zien.

Uiteindelijk bleek het een "hidden" mail rule te zijn, alleen te vinden met wat Powershell.

[PS] C:\WINDOWS\system32>Get-InboxRule -Mailbox voorraadbeheer@vomar.nl -IncludeHidden

Name             Enabled Priority RuleIdentity

----             ------- -------- ------------

Junk E-mail Rule True    0        13780734484288634882

[PS] C:\WINDOWS\system32>Get-InboxRule -Mailbox "voorraadbeheer@vomar.nl" -Identity "13780734484288634882" -IncludeHidden | Remove-InboxRule -Confirm:$false

[PS] C:\WINDOWS\system32>Get-InboxRule -Mailbox voorraadbeheer@vomar.nl -IncludeHidden

[PS] C:\WINDOWS\system32>

Reacties

Populaire posts van deze blog

Breaking: Tailwind Traders acquiers Northwind!

Do it your way

It's alive!