Windows Upgrade Speedrun

 Windows upgrades duren soms lang. Je kan ze versnellen door niet noodzakelijke services uit te schakelen met onderstaande script.

Echo ActiveX Installer (AxInstSV)

net stop AxInstSV

Echo Application Layer Gateway Service

net stop ALG

Echo Application Management

net stop AppMgmt

Echo Auto Time Zone Update

net stop tzautoupdate

Echo Bluetooth Support Service

net stop bthserv

Echo Connected Devices Platform Service"

net stop CDPUserSvc

Echo Certificate Propagation

net stop CertPropSvc

Echo Computer Browser

net stop browser

Echo Contact Data

net stop PimIndexMaintenancesvc

Echo Distributed Link Tracking Client

net stop TrkWks

Echo Distributed Transaction Coordinator

net stop MSDTC

Echo Device Management Wireless Application Protocol (WAP) Push message Routing Service

net stop dmwappushsvc

Echo DNS Client

net stop Dnscache

Echo Downloaded Maps Manager (Windows Maps)

net stop MapsBroker

Echo Function Discovery Resource Publication

net stop FDResPub

Echo Geolocation Service

net stop lfsvc

Echo Human Interface Device Access

net stop HvHost

Echo Internet Connection Sharing (ICS)

net stop SharedAccess

Echo IP Helper

net stop iphlpsvc

Echo Link-Layer Topology Discovery Manager

net stop lltdsvc

Echo Link-Layer Topology Discovery Mapper

net stop lltdsvc

Echo Microsoft Account Sign-in Assistant

net stop wlidsvc

Echo Microsoft App-V Client

net stop AppVClient

Echo Microsoft Iscsi Initiator Service

net stop MSiSCSI

Echo Microsoft Passport

net stop NgcSvc

Echo Microsoft Passport Container

net stop NgcCtnrSvc

Echo Multimedia Class Scheduler

net stop MMCSS

Echo Net.Tcp Port Sharing Service

net stop NetTcpPortSharing

Echo Netlogon

net stop Netlogon

Echo Network Connection Broker

net stop NcbService

Echo Network List Service

net stop netprofm

Echo Network Location Awareness

net stop NlaSvc

Echo Offline files

net stop cscService

Echo Phone Service

net stop PhoneSvc

Echo Portable Device Enumerator Service

net stop WPDBusEnum

Echo Print Spooler

net stop Spooler

Echo Printer Extensions and Notifications

net stop PrintNotify

Echo Program Compatibility Assistant Service

net stop PcaSvc

Echo Quality Windows Audio Video Experience

net stop QWAVE

Echo Radio Management Service

net stop RmSvc

Echo Remote Access Auto Connection Manager

net stop RasAuto

Echo Remote Access Connection Manager

net stop RasMan

Echo Remote Registry

net stop RemoteRegistry

Echo Resultant Set of Policy Provider

net stop RSoPProv

Echo Routing and Remote Access

net stop RemoteAccess

Echo Secondary Logon

net stop seclogon

Echo Sensor Data Service

net stop SensorDataService

Echo Sensor Monitoring Service

net stop SensrSvc

Echo Sensor Service

net stop SensorService

Echo Shell Hardware Detection

net stop ShellHWDetection

Echo Smart Card

net stop SCardSvr

Echo Smart Card Device Enumeration Service

net stop ScDeviceEnum

Echo Smart Card Removal Policy

net stop SCPolicySvc

Echo Special Administration Console Helper

net stop sacsvr

Echo SSDP Discovery

net stop SSDPSRV

Echo Still Image Acquisition Events

net stop WiaRpc

Echo Sync Host

net stop OneSyncSvc

Echo Tablet PC Input Service

net stop TabletInputService

Echo Telephony

net stop tapisrv

Echo Touch Keyboard and Handwriting Panel

net stop TabletInputService

Echo UPnP Device Host

net stop upnphost

Echo User Data Access

net stop UserDataSvc

Echo User Data Storage

net stop UnistoreSvc

Echo User Experience Virtualization Service

net stop UevAgentService

Echo Volume Shadow Copy

net stop VSS

Echo WalletService

net stop WalletService

Echo Windows Audio

net stop Audiosrv

Echo Windows Audio Endpoint Builder

net stop AudioEndpointBuilder

Echo Windows Camera Frame Server

net stop FrameServer

Echo Windows CardSpace

net stop idsvc

Echo Windows Color System

net stop wcs

Echo Windows Image Acquisition (WIA)

net stop stisvc

Echo Windows Insider Service

net stop wisvc

Echo Windows Mobile Hotspot Service

net stop icssvc

Echo Windows Push Notifications System Service

net stop WpnService

Echo Windows Push Notifications User Service

net stop WpnUserService

Echo Windows Search

net stop WSearch

Echo WinHTTP Web Proxy Auto-Discovery Service

net stop WinHttpAutoProxySvc

Echo WMI Performance Adapter

net stop wmiApSrv

Echo Xbox Live Auth Manager

net stop XblAuthManager

Echo Xbox Live Game Save

net stop XblGameSave

Reacties

Populaire posts van deze blog

Breaking: Tailwind Traders acquiers Northwind!

Do it your way

Teletexting and thriving